Aktivace datové schránky, zrušení datové schránky

Aktivace datové schránky

Zřízením datové schránky se nestává schránka automaticky aktivní. K povolení příjmu datových zpráv neboli aktivaci datové schránky dojde některým z následujících způsobů:

  • prvním přihlášením do datové schránky,
  • uplynutím 15 dnů od vyzvednutí přístupových údajů,
  • uplynutím 90 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyzvednutí přístupových údajů.

Zrušení datové schránky

Nastavení - Poštovní datová zpráva - Zakázat příjem Fyzické osoby mohou zrušit datovou schránku - deaktivovat příjem zpráv v Nastavení - Poštovní datová zpráva - Zakázat příjem. Obdobným způsobem je možné opět aktivovat příjem zpráv do datové schránky.

Právnické osoby nemají žádnou možnost zrušení datové schránky.


Odkazy