Nastavení datové schránky

Upozornění na novou datovou zprávu

Nastavení - Upozornění na nové zprávy e-mailem Nastavení - Upozornění na nové zprávy pomocí SMS V datové schránce je vhodné nastavit upozorňování na nově přijaté datové zprávy. Je možné tak učinit dvěma způsoby - mailem (Nastavení - Upozornění na nové zprávy e-mailem) nebo pomocí SMS (Nastavení - Upozornění na nové zprávy pomocí SMS). Oba tyto způsoby lze kombinovat. Mailové notifikace jsou bezplatné, zatímco SMS zprávy stojí 3 Kč za zprávu.


Příjem "komerčních" zpráv

Nastavení - Poštovní datová zpráva - Povolit příjem Ve výchozím nastavení umožňují datové schránky příjem zpráv pouze od orgánů veřejné moci. Pokud si přejete přijímat datové zprávy od fyzických a právnických osob, musíte tuto možnost výslovně povolit v Nastavení - Poštovní datová zpráva - Povolit příjem. Tato služba slouží například pro účely elektronické fakturace.


Odkazy