Postup autorizované konverze

Prostým vytištěním datové zprávy je možné získat pouze obyčejnou kopii dokumentu, který nemá platnost originálu.

Je-li potřeba převést obsah datové zprávy z elektronické do listinné podoby, musí dle zákona dojít k tzv. autorizované konverzi. Autorizovanou konverzi na žádost provádějí pracoviště Czech POINT, jedna strana konverze stojí 30 Kč. V současné chvíli lze z důvodu možností aplikace Czech POINTu určené ke konverzi konvertovat pouze dokumenty ve formátu PDF (nikoliv ZFO).

Obsah datové zprávy lze ke konverzi:

 • přinést osobně na nosiči dat - CD/DVD, flash:
  • v závislosti na konkrétní pobočce vždy hrozí možnost technických komplikací při čtení CD/DVD - nefunkčnost CD/DVD, problém se čtením neuzavřených CD/DVD, atd.,
  • přinesete-li datovou zprávu jako celek ve formátu ZFO, obslužný program na Czech POINT z ní dokáže vyextrahovat soubory PDF,
 • zaslat elektronicky přes úschovnu (doporučená volba).

Postup provedení konverze z elektronické do listinné podoby pomocí úschovny:

 1. Uložte dokument do úschovny Czech POINT jedním z následujících způsobů:
  1. Možnosti - odeslat ke konverzi ve formuláři (obálce) datové zprávy vyberte volbu Možnosti – Odeslat ke konverzi a vytiskněte Potvrzení o odeslání dokumentu ke konverzi volbou Vytisknout konverzní lístek nebo
  2. uložte dokument ve formátu PDF, který je podepsaný platným zaručeným elektronickým podpisem, do Úschovny Czech POINT na adrese https://www.czechpoint.cz/uschovna/ volbou Přidat dokument ke konverzi a vytiskněte Potvrzení o vložení dokumentu do úschovny pro potřeby konverze.
 2. Vyberte nejbližší pobočku Czech POINT (pošty, městské úřady, notáři).
 3. S potvrzením o uložení dokumentu do úschovny zajděte na Czech POINT a požádejte o provedení konverze z úschovny do papírové podoby.
 4. Dokument vložený do úschovny pracovníci Czech POINT zkonvertují a předají v papírové podobě.

Odkazy