Postup autorizované konverze

Prostým vytištěním datové zprávy je možné získat pouze obyčejnou kopii dokumentu, který nemá platnost originálu.

Je-li potřeba převést obsah datové zprávy z elektronické do listinné podoby, musí dle zákona dojít k tzv. autorizované konverzi. Autorizovanou konverzi na žádost provádějí pracoviště Czech POINT, jedna strana konverze stojí 30 Kč.

Obsah datové zprávy lze ke konverzi:

 • přinést osobně na nosiči dat - USB disk, CD/DVD (hrozí technické komplikace při čtení)
 • odeslat ke konverzi z datové schránky (doporučená volba),
 • zaslat elektronicky prostřednictvím úschovnu CZECHPOINT.

Postup provedení konverze z elektronické do listinné podoby pomocí úschovny:

 1. Uložte dokument do úschovny Czech POINT jedním z následujících způsobů:
  1. Možnosti - odeslat ke konverzi v okně datové zprávy vyberte volbu Konvertovat, potvrďte Odeslat ke konverzi a vytiskněte Potvrzení (konverzní lístek) volbou Vytisknout nebo Uložit,
  2. uložte dokument ve formátu PDF, který je podepsaný platným zaručeným elektronickým podpisem, do Úschovny Czech POINT na adrese https://www.czechpoint.cz/uschovna/ volbou Přidat dokument ke konverzi a vytiskněte Potvrzení o vložení dokumentu do úschovny pro potřeby konverze.
 2. Vyberte nejbližší pobočku Czech POINT (pošty, městské úřady, notáři).
 3. S potvrzením o uložení dokumentu do úschovny zajděte na Czech POINT a požádejte o provedení konverze z úschovny do papírové podoby.
 4. Dokument vložený do úschovny pracovníci Czech POINT zkonvertují a předají v papírové podobě.

Odkazy