Uložení datové zprávy

Datové zprávy jsou vždy po uplynutí lhůty 90 dnů od dodání vymazány z datové schránky!

Pro uchování dat o odesilateli a příjemci je vhodné datové zprávy ukládat, a to nejen obsah datové zprávy, ale také její obálku. Jiným způsobem "uložení" datové zprávy (např. vytištěním zprávy) dojde ke ztrátě platnosti zprávy.

Datové zprávy jsou po 90 dnech od dodání do datové schránky vymazány.

Z důvodu delší platnosti je vhodné ukládat celé datové zprávy včetně obálky ve formátu ZFO.

Uložení celé datové zprávy včetně obálky

Datová zpráva - Uložit datovou zprávu na disk

Chcete-li uchovat celou datovou zprávu (obsah i obálku, ale bez doručenky), zvolte po otevření datové zprávy na formuláři (obálce) Uložit datovou zprávu na disk.

Datová zpráva je pak uložena ve formátu ZFO - nativním formátu aplikace 602XML Filler. Takto uložená zpráva obsahuje všechny přílohy, ale neobsahuje doručenku, ani datum doručení. K otevření souboru ve formátu ZFO je nutné mít nainstalovaný program 602XML Filler.

Datová zpráva ve formátu ZFO neobsahuje doručenku, ani datum dodání. Datum doručení je možné zjistit v přehledu dodaných zpráv a ručně si jej poznačit nebo rovnou uložit celou doručenku.

Příklad datové zprávy uložené ve formátu ZFO (pro otevření je nutné mít nainstalovaný 602XML Filler)


Uložení pouze obsahu datové zprávy - uložení příloh

Datová zpráva - Možnosti (příloha) - Uložit písemnost

Chcete-li uchovat pouze obsah datové zprávy, zvolte po otevření datové zprávy na formuláři (obálce) Možnosti - Uložit písemnost.

V případě, že je obsahem datové zprávy více dokumentů, je třeba tento úkon učinit u každého z nich.

Při uložení pouze obsahu datové zprávy je nutné mít na zřeteli omezenou platnost dokumentu.

Příklad uloženého obsahu datové zprávy ve formátu PDF - dokument není podepsán el. podpisem


Uložení doručenky, dodejky

Dodané zprávy - Doručeno/dodáno Doručenka - Uložit dodejku/(ne)doručenku Chcete-li uchovat doručenku/dodejku zprávy, klikněte v Dodané zprávy, případně Odeslané zprávy na datum doručení nebo dodání zprávy ve sloupci Dodáno, respektive Doručeno. Po otevření doručenky/dodejky zvolte na formuláři Uložit dodejku/(ne)doručenku nebo Tisk dodejky/(ne)doručenky.

Příklad doručenky datové zprávy uložené ve formátu ZFO (pro otevření je nutné mít nainstalovaný 602XML Filler)

Příklad doručenky datové zprávy vytištěné do PDF


Datový trezor

Datový trezor je služba České pošty, která za cenu od 100 Kč za měsíc nabízí uchování datových zpráv po dobu delší než 90 dnů. Jinými slovy nabízí to samé, co výše popsané ruční uložení zprávy nebo běžná spisová služba spolupracující s datovými schránkami. Datový trezor nijak neprodlouží platnost datových zpráv.