Život před datovými schránkami byl jednodušší...

...tyto stránky vám jej pomohou opět ulehčit

Menu

Nastavení datové schránky

Upozornění na novou datovou zprávu

Nastavení - Upozornění na nové zprávy e-mailem Nastavení - Upozornění na nové zprávy pomocí SMS

V datové schránce je vhodné nastavit upozorňování na nově přijaté datové zprávy. Je možné tak učinit dvěma způsoby

  • mailem (Nastavení - Notifikační centrum - Notifikace e-mailem),
  • SMS (Nastavení - Notifikační centrum - SMS notifikace).

Oba tyto způsoby lze kombinovat. Mailové notifikace jsou bezplatné, zatímco SMS zprávy jsou zpoplatněny.


Příjem poštovních zpráv

Nastavení - Poštovní datová zpráva - Povolit příjem Ve výchozím nastavení umožňují datové schránky příjem zpráv pouze od orgánů veřejné moci. Pokud si přejete přijímat datové zprávy od fyzických a právnických osob, musíte tuto možnost výslovně povolit v Nastavení - Poštovní datová zpráva - Příjem poštovních zpráv. Tato služba slouží například pro účely elektronické fakturace.

Obdobně lze povolit odesílání poštovních zpráv. Tato služba je zpoplatněna.


Odkazy