Život před datovými schránkami byl jednodušší...

…tyto stránky vám jej pomohou opět ulehčit

Datová schránka

Základní informace

Datová schránka je elektronická schránka, určená zejména k doručování dokumentů orgánům veřejné moci a k provádění podání vůči nim. Ve většině případů nahrazuje doručování v listinné podobě – má stejnou váhu jako doporučená zásilka s dodejkou.

Datová schránka umožňuje komunikovat s:

  • orgány veřejné moci,
  • fyzickými a právnickými osobami, pokud vyjádřili souhlas s příjmem poštovních zpráv.

Každá právnická osoba nebo orgán veřejné moci může mít zřízenu pouze jednu datovou schránku, tj. datové zprávy je nutné zpracovávat centrálně pro celou organizaci. Fyzická osoba může mít zřízeno více (typů) datových schránek, např. podnikatele, advokáta, atd.

ID datové schránky neboli adresa datové schránky je jednoznačným identifikátorem datové schránky. Představuje unikátní číslo datové schránky, které má obdobnou funkci jako mailová adresa.

Orgány veřejné moci dokonce mají zákonnou povinnost doručovat do datové schránky přednostně, jakmile je zřízena a aktivována.

Datovou schránku mají zřízenou povinně:

  • právnické osoby,
  • notáři, soudní exekutoři,
  • orgány veřejné moci.

Fyzické osoby (datové schránky rozlišují podnikající nebo nepodnikající), advokáti, daňový poradci si mohou zřídit datovou schránku, jestliže o to požádají.

Datová schránka a zákony

Datové schránky upravují následující zákony a vyhlášky:

Elektronický podpis a datová schránka

Elektronický podpis není k provozu datových stránek obvykle potřeba s výjimkou právnických osob, za které jedná vždy více osob zaráz, a chtějí datové zprávy nejen přijímat, ale i zasílat.

Agenda elektronických podatelen a elektronického podpisu běží paralelně vedle datových schránek. Zůstává tak nadále možnost elektronických podání dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Odkazy

Odkazy