Život před datovými schránkami byl jednodušší...

…tyto stránky vám jej pomohou opět ulehčit

Datová zpráva

Datovou zprávu tvoří:

  • Obálka datové zprávy obsahuje údaje o odesilateli, příjemci, čase dodání a doručení (tento údaj obsahuje obálka pouze u odeslané zprávy), atd. Jedná se o obdobu papírové obálky.
  • Obsah zprávy tvoří přílohy, nejčastěji ve formátu PDF. Jedná se zpravidla o hlavní dokument a přílohy, obdobně jako u papírového dopisu.
  • Doručenka, která se automaticky vytvoří po dodání/doručení datové zprávy.

Obálka datové zprávy

Obálka datové zprávy obsahuje průvodní údaje k datové zprávě. Samotná obálka neobsahuje žádné sdělení – text zprávy, ale pouze identifikační údaje jako předmět, čísla jednací, spisové značky, atd.

V obálce dodané datové zprávy chybí datum doručení zprávy.

Obsah zprávy - přílohy

Obsahem zprávy bývá nejčastěji jeden nebo více PDF dokumentů. Dokument bývá obvykle podepsán zaručeným elektronickým podpisem. V závislosti na tom, zdali máte nainstalované kořenové certifikáty všech akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb, vám prohlížeč PDF souborů zobrazí informaci, zdali je dokument platně podepsán. Nicméně pokud nejsou nainstalované správné certifikáty, nemusí být informace, že dokument není platně podepsán, pravdivá.

Doručenka

Doručenka je dokladem o dodání nebo doručení zprávy příjemci. Obsahuje především datum doručení zprávy, které chybí v obálce datové zprávy.

Odkazy