Život před datovými schránkami byl jednodušší...

…tyto stránky vám jej pomohou opět ulehčit

Potřebujete pomoc se založením
a používáním datové schránky?

Datové schránky

Na internetu je mnoho informací o datových schránkách. Naneštěstí se většina z nich zabývá pouze formálními stránkou datových schránek nebo poskytují pouze povrchní informace. Cílem těchto stránek je poskytnout praktické informace k používání datových schránek a úzce souvisejících autorizovaných konverzí.

Nejdůležitější fakta o datových schránkách

 • Každá organizace má zřízenu pouze jednu datovou schránku, ale může do ní přistupovat více osob.
 • Adresou datové schránky je ID datové schránky.
 • Právnickým osobám je datová schránka zřízena automaticky (povinně).
 • Přístupové údaje jsou zasílány poštou do vlastních rukou všem statutárním zástupcům.
 • Subjekty, které nemají datovou schránku zřízenu ze zákona, mohou požádat o znepřístupnění datové schránky na kontaktním místě veřejné správy.
 • Je-li je datová schránka aktivována, je nutné ji pravidelně vybírat, jinak může po 10 dnech nastat fikce doručení.
 • Datem doručení je okamžik přihlášení do datové schránky nebo 10. den od dodání do datové schránky u doručení fikcí.
 • Datový trezor prodlužuje platnost datových zpráv a ušetří práci s ukládáním zpráv, jedná se však o placenou službu.
 • Platnost elektronicky podepsaného dokumentu je bez další péče v rozmezí několika dnů až několika let, poté již nemá platnost originálu a nelze provést jeho konverzi do papírové podoby.
 • Autorizovaná konverze dokumentu má stejné právní účinky jako ověřená kopie.
 • Pro zasílání zpráv fyzickým nebo právnickým osobám, je nutné si aktivovat službu Poštovní datová zpráva.
 • Při odesílání zpráv platí tzv. fikce podpisu, tj. jakoby jste zaslanou zprávu sami podepsali. Pokud se však na jeden dokument musí podepsat více osob, je nutné zasílaný dokument podepsat elektronickým podpisem.

Nejdůležitější doporučené postupy

Veškeré zde obsažené informace jsou psány z pohledu uživatelů datových schránek – fyzických a právnických osob, nikoliv orgánů veřejné moci. Informace a náhledy obrazovek nemusí být 100% aktuální, protože datové schránky průběžně prochází implementačním i legislativním vývojem.

Tyto stránky nenahrazují dokumentaci nebo nápovědu k datovým schránkách. Hlavní dokumenentaci naleznete na http://www.datoveschranky.info/ a nápovědu na https://www.mojedatovaschranka.cz/static/pages/napoveda

Odkazy