Život před datovými schránkami byl jednodušší...

…tyto stránky vám jej pomohou opět ulehčit

Odeslání datové zprávy, vyhledávání a termíny

Odeslaná zpráva je příjemcem ze zákona považována za úkon provedený písemně a podepsaný odesílatelem.

Termín podání

Zákon řeší pouze termín doručení pouze u zpráv zasílaných orgány veřejné moci fyzickým a právnickým osobám. Termíny v opačném směru, od občanů k orgánům veřejné moci, zákon neřeší. Existuje pouze výklad a blízká judikatura.

Pro podání (tj. odeslání zprávy) je rozhodující datum dodání do datové schránky příjemce. Většina zpráv dorazí (je dodána) do schránky v řádu sekund. Není tedy rozhodující datum doručení – kdy se příjemce přihlásí do datové schránky.

Datum dodání naleznete v doručence a nikoliv v Odeslaných zprávách, kde je uvedeno pro běžné uživatele nepodstatné datum doručení.

Podání je učiněno okamžikem dodání do datové schránky příjemce.

Postup odeslání datové zprávy

Pro odeslání datové zprávy postupujte následovně:

 1. Vyhledejte jednoho nebo více příjemců zprávy:
  1. Vyberte v menu možnost Vytvořit zprávu, otevře se vyhledávání datových schránek
  2. Zadejte z vyhledávacích kritérií – ID datové schránky nebo Název
  3. Stiskněte tlačítko Hledat
  4. Klikněte na nalezeného příjemce
  5. V dalším kroku můžete přidávat další příjemce stiskem tlačítka Přidat dalšího
 1. Vytvořte samotnou zprávu:
  1. Zadejte obecné informace datové zprávy
  2. Stiskněte tlačítko Pokačovat
  3. Přidejte přílohy výběrem možnosti Přidat přílohu
  4. Stiskněte tlačítko Odeslat zprávu
Přílohy mohou být pouze v určitém formátu a maximální velikost všech příloh musí být menší než 20 MB.

Chcete-li připojit ke zprávě jakýkoliv průvodní text, je nutné tak učinit formou přílohy – průvodního dopisu.

Vyhledávání datových schránek

Vyhledávání datových schránek podle ID datové schránky je jedním z nejjistějších postupů, jak vybrat správného příjemce datové zprávy.

Seznam datových schránek není nikde dostupný ve formě „telefonního seznamu“. Výše popsané vyhledávání datových schránek je, vyjma zjištění ID datové schránky od samotného příjemce, jediným způsobem nalezení adresy datové schránky.

Při opakovaném zasílání datových zpráv stejným adresátům je vhodné uložit si seznam datových schránek do Osobního adresáře.

Ve výchozím nastavení umožňuje datová schránka odesílat zprávy pouze orgánům veřejné moci. Chcete-li zasílat „komerční“ zprávy fyzickým nebo právnickým osobám, je nutné si aktivovat službu Poštovní datová zpráva.

Odkazy