Život před datovými schránkami byl jednodušší...

…tyto stránky vám jej pomohou opět ulehčit

Aktivace datové schránky, znepřístupnění datové schránky

Aktivace datové schránky

Zřízením datové schránky se nestává schránka automaticky aktivní. K povolení příjmu datových zpráv neboli aktivaci datové schránky dojde některým z následujících způsobů:

  • prvním přihlášením do datové schránky,
  • uplynutím 15 dnů od vyzvednutí přístupových údajů,
  • uplynutím 90 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyzvednutí přístupových údajů.

Znepřístupnění datové schránky

Fyzické osoby mohou požádat o znepřístupnění datové schránky. Lze tak učinit na kontaktním místě veřejné správy (nejčastěji CZECHPOINT). Na stejném místě je možné případně požádat o opětovné zpřístupnění datové schránky.

Zrušení příjmu poštovních zpráv v nastavení (viz náhled) zamezí pouze málo využívané možnosti příjmu datových zpráv od třetích stran, nikoliv orgánu veřejné moci!

Osoby, které mají datovou schránku zřízenu ze zákona nemají žádnou možnost znepřístupnění datové schránky.

Odkazy