Život před datovými schránkami byl jednodušší...

…tyto stránky vám jej pomohou opět ulehčit

Založení datové schránky

Zřízení datové schránky fyzickým osobám

Fyzická osoba může požádat o dobrovolné zřízení datové schránky, a to na kterékoliv pobočce Czech POINTu. Zřízení je bezplatné a postačuje předložení občanského průkazů. Existuje možnost požádat o založení Datové schránky elektronicky (žádost musí být elektronicky podepsána kvalifikovaným certifikátem), nicméně tato možnost v minulosti nefungovala spolehlivě.

Zřízení datové schránky je dobrovolné, ale po jejím zřízení vzniká povinnost datovou schránku pravidelně vybírat. Nicméně je možné kdykoliv požádat o její znepřístupnění (na rozdíl od právnických osob, které tuto možnost nemají).

Zřízení datové schránky právnickým osobám

  • Datová schránka právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku je zřízena:

    • automaticky neprodleně po jejím vzniku,
    • ze zákona ji není možné odmítnout.

    Každá právnická osoba má zřízenu právě jednu datovou schránku.

Odkazy

Odkazy