Život před datovými schránkami byl jednodušší...

…tyto stránky vám jej pomohou opět ulehčit

Přístup do datové schránky - přihlášení

Jak se přihlásit do datové schránky

Jak se přihlásit do datové schránky

Všechny oficiální portály k datovým schránkám tuto adresu záměrně nezobrazují jako odkaz z důvodu „bezpečnosti“.

K prvnímu přihlášení do datové schránky použijte údaje uvedené v dopise s přístupovými údaji. Zadává se Uživatelské jméno (ID osoby) a HesloID datové schránky se nezadává.

Ihned při prvním přihlášení vyzývá systém k povinné změně hesla.

Po úspěšném přihlášení je vhodné provést základní nastavení datové schránky.

Změna hesla každých 90 dnů

Systém datových schránek si ve výchozím nastavení vynucuje změnu hesla každých 90 dnů. Po uplynutí této lhůty vyzve při prvním následujícím přihlášení do datové schránky ke změně hesla. Uživatel nemusí okamžitě změnit heslo, ale musí tak učinit nejpozději při pátém přihlášení do datové schránky. Jinak dojde k zablokování přístupu a je nutné požádat o zneplatnění původních přístupových údajů a vystavení nových.

Toto chování je možné změnit v Nastavení - Zabezpečení a změna hesla - Platnost hesla.

Zablokování přihlášení do datové schránky

Při opakovaných neúspěšných pokusech o přihlášení do datové schránky zadání špatného hesla zablokuje systém přístup do datové schránky. Přihlášení do datové schránky je pak následně možné až po uplynutí bezpečnostního časového intervalu.

Odkazy

Odkazy