Život před datovými schránkami byl jednodušší...

…tyto stránky vám jej pomohou opět ulehčit

Doručení zprávy

Kdy je zpráva doručena

Datem doručení je okamžik:

  • přihlášení do datové schránky nebo
  • 10. den od dodání do datové schránky u doručení fikcí.

Doručení zprávy přihlášením

Nebyla-li uplatněna fikce doručení, je datová zpráva považována za doručenou ve chvíli, kdy se uživatel poprvé přihlásí do datové schránky po dodání zprávy. Tímto okamžikem jsou všechny nové zprávy považovány za doručené a zároveň je odesílatelům zprav vystavena doručenka s datem a časem doručení. Nezáleží na tom, kdy je zpráva reálně otevřena a přečtena.

Fikce doručení

Pokud se uživatel nepřihlásí do datové schránky do 10 dnů od dodání zprávy a není-li u zprávy zakázáno doručení fikcí, je zpráva považována za doručenou 10. dnem od dodání, se všemi právními důsledky z toho plynoucími.

Fikce doručení

Adresát, vůči kterému byla uplatněna fikce doručení, se může domáhat neúčinnosti doručení fikcí, pokud si ze závažných důvodů nemohl zprávu vyzvednout. Mezi takové důvody může patřit hospitalizace, delší služební cesta nebo dovolená.

Zjištění data doručení

Datum doručení se zobrazuje v přehledu zpráv a na hlavní stránce zprávy. Pokud si však uložíte zprávu ve formátu ZFO, bude tam chybět datum doručení zprávy, což je jeden z nejdůležitějších údajů. Je tam sice informace o datu dodání, ale tato informace je z právního hlediska zcela nepodstatná, protože u všech zpráv zasílaných orgány veřejné moci fyzickým a právnickým osobám je rozhodující datum doručení.

Datum dodání je informace, kdy datová zpráva dorazila do datové schránky.

Nepřečtená zpráva neznamená, že doručení již nemá právní účinky

Nepřečtené zprávy jsou v Dodaných zprávách zvýrazněny tučně. Nicméně již samotným přihlášením dochází k doručení zprávy po právní stránce, pokud již k němu nedošlo dříve tzv. fikcí.

Odkazy

Odkazy