Život před datovými schránkami byl jednodušší...

…tyto stránky vám jej pomohou opět ulehčit

Postup autorizované konverze

Prostým vytištěním datové zprávy je možné získat pouze obyčejnou kopii dokumentu, který nemá platnost originálu.

Je-li potřeba převést obsah datové zprávy z elektronické do listinné podoby, musí dle zákona dojít k tzv. autorizované konverzi. Autorizovanou konverzi na žádost provádějí pracoviště Czech POINT, jedna strana konverze stojí 30 Kč.

Obsah datové zprávy lze ke konverzi:

 • přinést osobně na nosiči dat – USB disk, CD/DVD (hrozí technické komplikace při čtení)
 • odeslat ke konverzi z datové schránky (doporučená volba),
 • zaslat elektronicky prostřednictvím úschovnu CZECHPOINT.

Postup provedení konverze z elektronické do listinné podoby pomocí úschovny:

 1. Uložte dokument do úschovny Czech POINT jedním z následujících způsobů:
  1. v okně datové zprávy vyberte volbu Konvertovat, potvrďte Odeslat ke konverzi a vytiskněte Potvrzení (konverzní lístek) volbou Vytisknout nebo Uložit,
  2. uložte dokument ve formátu PDF, který je podepsaný platným zaručeným elektronickým podpisem, do Úschovny Czech POINT na adrese https://www.czechpoint.cz/uschovna/ volbou Přidat dokument ke konverzi a vytiskněte Potvrzení o vložení dokumentu do úschovny pro potřeby konverze.
 2. Vyberte nejbližší pobočku Czech POINT (pošty, městské úřady, notáři).
 3. S potvrzením o uložení dokumentu do úschovny zajděte na Czech POINT a požádejte o provedení konverze z úschovny do papírové podoby.
 4. Dokument vložený do úschovny pracovníci Czech POINT zkonvertují a předají v papírové podobě.

Odkazy