Život před datovými schránkami byl jednodušší...

…tyto stránky vám jej pomohou opět ulehčit

Aktivace a deaktivace datové schránky

Aktivace datové schránky Zřízením datové schránky se nestává schránka automaticky aktivní. K povolení příjmu datových zpráv neboli aktivaci datové schránky dojde některým z následujících způsobů: Znepřístupnění datové schránky Fyzické osoby mohou požádat o znepřístupnění datové schránky. Lze tak učinit na kontaktním místě veřejné správy (nejčastěji CZECHPOINT). Na stejném místě je možné případně požádat o opětovné zpřístupnění datové […]

Zprovoznění datové schránky – instalace

Ke zprovoznění, respektive otevření datové schránky na vlastním počítači není nutné instalovat žádnou aplikaci. Vše je možné obsloužit přímo z webového prohlížeče. Pro častejší práci se soubory ve formátu ZFO je vhodné si nainstalovat aplikaci 602 Form Filler. 602 Form Filler 602 Form Filler je možné stáhnout na stránkách software602.

Získání přístupu do datové schránky

Každé fyzické osobě oprávněné přistupovat do datové schránky jsou vždy vygenerovány vlastní přístupové údaje. Každému statutárnímu zástupci právnické osoby jsou vygenerovány unikátní přístupové údaje. Má-li společnost více statutárních zástupců, obdrží každý z nich vlastní přístupové údaje. Nicméně všichni statutární zástupci budou následně přistupovat do jediné společné datové schránky. Jinými slovy – každá datová schránka má své […]

Založení datové schránky

Zřízení datové schránky fyzickým osobám Fyzická osoba může požádat o dobrovolné zřízení datové schránky, a to na kterékoliv pobočce Czech POINTu. Zřízení je bezplatné a postačuje předložení občanského průkazů. Existuje možnost požádat o založení Datové schránky elektronicky (žádost musí být elektronicky podepsána kvalifikovaným certifikátem), nicméně tato možnost v minulosti nefungovala spolehlivě. Zřízení datové schránky je dobrovolné, ale […]